Jan Tuitjer

Met dank aan Beke

Naar de beginpagina
Alle namen
Alle voornamen
Alle plaatsen waar huwelijken voltrokken zijn
Verjaardagen en trouwdagenKwartierstaat

1   Jan Tuitjer  is de zoon van Klaas  Tuitjer en Beke de Boer. Hij is geboren 11 november 1908 te Bellingwolde. Zijn beroep: Kweker, later brievenbesteller. Hij is overleden 3 september 1980 te Bellingwolde.

Hij is getrouwd met Cornelia (Nel) van Engen.Generatie 2

2   Klaas Tuitjer  is de zoon van Remmer  Tuitjer en Antje  Fokken. Hij is geboren 29 januari 1879 te Bellingwolde. Zijn beroep: Postbode. Hij is overleden 29 december 1972 te Bellingwolde.

Hij is getrouwd met Beke de Boer, 3 september 1904 te Bellingwolde.

3   Beke de Boer  is de dochter van Jan de Boer en Stientje  Wilkens. Zij is geboren 15 januari 1879 te Bellingwolde. Zij is overleden 17 april 1954 te Bellingwolde.

Zij is getrouwd met Klaas  Tuitjer, 3 september 1904 te Bellingwolde.Generatie 3

4   Remmer Tuitjer  is de zoon van Klaas Hinderksz  Tuitjer en Tetje Eilders  Veldkamp. Hij is geboren 6 november 1846 te Weener. Zijn beroep: Landarbeider. Hij is overleden 3 juni 1939 te Bellingwolde.

Hij is getrouwd met Antje  Fokken, 8 maart 1873 te Bellingwolde.

5   Antje Fokken  is de dochter van Fokke  Fokken en Jantje de Groot. Zij is geboren 9 november 1849 te Wijmeer (Kloosterland, Hanover). Zij is gedoopt 10 maart 1850. Zij is overleden 11 januari 1882 te Bellingwolde.

Zij is getrouwd met Remmer  Tuitjer, 8 maart 1873 te Bellingwolde.

6   Jan de Boer  is de zoon van Harmannus Hindriks de Boer en Anna Jans  Molanus. Hij is geboren 22 januari 1850 te Westerlee. Zijn beroep: Schoenmaker.

Hij is getrouwd met Stientje  Wilkens, 5 mei 1877 te Wedde.

7   Stientje Wilkens  is de dochter van Tjaard  Wilkens en Beke Eppes  Hekman. Zij is geboren 6 februari 1854 te Wijmeer.

Zij is getrouwd met Jan de Boer, 5 mei 1877 te Wedde.Generatie 4

8   Klaas Hinderksz Tuitjer  Hij is geboren 1810 te Bonda (Hanover). Zijn beroep: Dagloner, Bellingwolde. Hij is overleden 19 juni 1866 te Bellingwolde.

Hij is getrouwd met Tetje Eilders  Veldkamp te Weener ?.

9   Tetje Eilders Veldkamp  is de dochter van Eileit  Veldkamp en Antje  Smid. Zij is geboren 1814 te Bonda (Hanover). Zij is overleden 20 september 1864 te Bellingwolde.

Zij is getrouwd met Klaas Hinderksz  Tuitjer te Weener ?.

10   Fokke Fokken  is de zoon van Luitjen  Fokken en Geeske  Berends. Hij is geboren 1820 te Kloosterland (Hanover). Zijn beroep: Arbeider bij het klooster Dünebrook. Hij is overleden 30 januari 1894 te Bellingwolde.

Hij is getrouwd met Jantje de Groot, 25 februari 1850 te Bellingwolde.

11   Jantje de Groot  is de dochter van Harm Jans de Groot en Antje Jans  Geertsema. Zij is geboren 30 november 1824 te Bellingwolde. Haar beroep: Dagloonster, Bellingwolde. Zij is overleden 22 januari 1895 te Bellingwolde.

Zij is getrouwd met Fokke  Fokken, 25 februari 1850 te Bellingwolde.

12   Harmannus Hindriks de Boer  is de zoon van Hindrik Jans de Boer en Hilligje  Roelfs. Hij is geboren 18 april 1821 te Wedde. Zijn beroep: Boerenknecht, Blijham.

Hij is getrouwd met Anna Jans  Molanus, 4 maart 1843 te Meeden.

13   Anna Jans Molanus  is de dochter van Jan Hajes  Molanus en Aaltje  Bartels. Zij is geboren 25 juni 1814 te Westerlee.

Zij is getrouwd met Harmannus Hindriks de Boer, 4 maart 1843 te Meeden.

14   Tjaard Wilkens  is de zoon van Wilke Tjaards  Wilkens en Stijntje  Adolfs. Hij is geboren 1822 te Wijmeer. Zijn beroep: Schoenmaker.

Hij is getrouwd met Beke Eppes  Hekman, 1 maart 1851 te Wedde.

15   Beke Eppes Hekman  is de dochter van Eppo Jarkes  Hekman en Jantje Jans  Kuiper. Zij is geboren 27 maart 1812 te Bellingwolde. Zij is overleden 27 oktober 1880 te Blijhan, gem. Wedde.

Zij is getrouwd met Tjaard  Wilkens, 1 maart 1851 te Wedde.

Zij is getrouwd met Harm Freerks  Borkhuis.

Generatie 5

18   Eileit Veldkamp 

Hij is getrouwd met Antje  Smid.

19   Antje Smid 

Zij is getrouwd met Eileit  Veldkamp.

20   Luitjen Fokken 

Hij is getrouwd met Geeske  Berends.

21   Geeske Berends 

Zij is getrouwd met Luitjen  Fokken.

22   Harm Jans de Groot 

Hij is getrouwd met Antje Jans  Geertsema.

23   Antje Jans Geertsema 

Zij is getrouwd met Harm Jans de Groot.

24   Hindrik Jans de Boer  Zijn beroep: Arbeider te Hoorn (Wedde).

Hij is getrouwd met Hilligje  Roelfs.

25   Hilligje Roelfs 

Zij is getrouwd met Hindrik Jans de Boer.

26   Jan Hajes Molanus  Hij is geboren te Westerlee (Scheemda).

Hij is getrouwd met Aaltje  Bartels.

27   Aaltje Bartels  Zij is geboren te Westerlee (Scheemda).

Zij is getrouwd met Jan Hajes  Molanus.

28   Wilke Tjaards Wilkens  Hij is overleden te Heerenland (Weener).

Hij is getrouwd met Stijntje  Adolfs.

29   Stijntje Adolfs 

Zij is getrouwd met Wilke Tjaards  Wilkens.

30   Eppo Jarkes Hekman  is de zoon van Jarke Geerts  Hekman en Byke  Eppes. Hij is geboren 8 januari 1789 te Blijham. Zijn beroep: Boerenzoon (bij zijn huwelijk). Hij is overleden 26 oktober 1831 te Blijham.

Hij is getrouwd met Jantje Jans  Kuiper, 6 maart 1812 te Wedde.

31   Jantje Jans Kuiper  is de dochter van Jan Hindriks  Kuiper en Illemtje  Berends. Zij is geboren 20 mei 1787 te Bellingwolde. Haar beroep: Landbouwersche te Blijham.

Zij is getrouwd met Eppo Jarkes  Hekman, 6 maart 1812 te Wedde.Generatie 6

60   Jarke Geerts Hekman  Hij is overleden 8 maart 1790.

Partner: Byke  Eppes.

61   Byke Eppes  Haar beroep: Boerinne.

Partner: Jarke Geerts  Hekman.

62   Jan Hindriks Kuiper  Zijn beroep: Hovenier. Hij is overleden 9 januari 1828 te Bellingwolde (akte).

Partner: Illemtje  Berends.

63   Illemtje Berends  Zij is overleden 16 november 1827 te Bellingwolde (akte).

Partner: Jan Hindriks  Kuiper.