Familie Tongerloo - Knippenborgh


Bernt
Tongerlo

Bernardt
Krabbenborgh

Kuen (Coene)
Tongerloo

familie Tongerloo -  Krabbenborgh

Magdalena
Krabbenborgh

Jan te
Knippenborgh

Berent  Tongerloo

Margrieta te  Knippenborgh


Wilhelmina Tongerloo familie Blankhart -  Tongerloo