Wijbe Fokkes Palstra

     

Met dank aan Bram Janssen
 Partner: Tjetske Hendriks Drijfhout

Kinderen:

Hendrik Wybes Palstra, geboren 3 september 1839 te Almenum