Katie Batenburg

     
 Partner: Andries de Heldt

Kinderen:

Andries de Held, gedoopt 30 mei 1790 te Rotterdam