Jan Warntjes

     
 Partner: Trijntie Mendes

Kinderen:

Warntjen Jans de Boer, gedoopt 25 maart 1763 te Beerta