Jacques Pluquet

     
 Gehuwd met Maertgen Geerloffsdr van Roon