Ietske Jans

     

Met dank aan Wolter Boerema
 Gehuwd met Jan Wolters Boerema

Kinderen:

Gerke Jans Boerema, geboren 1782

Wolter Jans Boerema, geboren 1785

Jan Jans Boerema, geboren 1788

Froukje Jans Boerema, geboren 1791

Grietje Jans Boerema