Hendrick Adriaensz. van Meeteren

     
 Gehuwd met Jannitje Sijmons Souret

Kinderen:

Jacoba van Meteren, gedoopt 20 februari 1697 te Delft