Jean Morin

     

Verreweg de meeste informatie over de familie Morin/Morien is ontleend aan H.M. Morien, "Stamreeks Morin-Morien — Een hugenoten-geslacht" in Hollandse stam- en naamreeksen II (Delft/Rotterdam 1990), waarin een schat aan verdere informatie te vinden is.
 Partner: NN

Kinderen:

Jean Morin, geboren omstreeks 1662 te Die, Frankrijk