Maartje Claesdr

     

Ook wel: Maertge Claes
 Gehuwd met Pierre le Brit, 7 juni 1643 te Rotterdam

Kinderen:

Jacob Pieter Garnasee, gedoopt 1 juni 1645 te Rotterdam

Claertge (Pieters) Jacobse, gedoopt 4 januari 1650 te Rotterdam

Lijsbeth (Jacobse) Lebrit, gedoopt 11 augustus 1652 te Rotterdam

Claes Pietersen Lebrijn, gedoopt 31 maart 1658 te Rotterdam

Pieter Pieters Leberin, gedoopt 7 september 1660 te Rotterdam

Ariaentge Jacobse, gedoopt 31 januari 1663 te Rotterdam