Annette Elize Sophie Georgette Nederveen Pieterse


Stamboom van familie Pieterse - van Weezel
Voorouders van Annette Elize Sophie Georgette Nederveen  Pieterse (verste voorouder in elke tak)


Kwartierstaat

1   Annette Elize Sophie Georgette Nederveen Pieterse  is de dochter van Johannes Nederveen  Pieterse en Annette Sophia Eliza Georgette  Rabé van Weezel. Zij is geboren 1837 te Hulst. Zij is overleden 3 april 1838 te Hulst.

Generatie 2

2   Johannes Nederveen Pieterse  is de zoon van Theunis  Pieterse en Johanna Adriana  Nederveen. Hij is geboren 5 januari 1810. Zijn beroep: 1ste luitenant, apotheker, commissaris-policie.

Hij is getrouwd met Annette Sophia Eliza Georgette  Rabé van Weezel.

3   Annette Sophia Eliza Georgette Rabé van Weezel 

Zij is getrouwd met Johannes Nederveen  Pieterse.Generatie 3

4   Theunis Pieterse  is de zoon van Jacobus Johannes  Pieterse en Martina van Uije. Hij is gedoopt 28 maart 1784 te Goes (NH). Zijn beroep: Chirurgijn, Goes. Hij is overleden 12 april 1864 te Goes.

Hij is getrouwd met Johanna Adriana  Nederveen, 26 december 1807 te Goes.

5   Johanna Adriana Nederveen  is de dochter van Johannes  Nederveen en Johanna  Coenraads. Zij is geboren 19 april 1785 te Goes. Zij is gedoopt 24 april 1785 te Goes. Zij is overleden 6 augustus 1865 te Goes.

Zij is getrouwd met Theunis  Pieterse, 26 december 1807 te Goes.Generatie 4

8   Jacobus Johannes Pieterse  is de zoon van Pieter  Pieterse en Johanna  Verschuil. Hij is gedoopt 8 juni 1753 te Goes. Zijn beroep: Commies belastingen, commies der recherche in 1817. Hij is overleden 26 augustus 1837 te Zierikzee.

Hij is getrouwd met Martina van Uije, 4 februari 1779 te Goes.

Hij is getrouwd met Maria Cornelia van Paaschen, 3 januari 1810 te Goes.

9   Martina van Uije  is de dochter van Teunis van Uije en Maria  Dijkwel. Zij is gedoopt 12 november 1755 te Goes. Zij is overleden 5 juni 1808 te Goes.

Zij is getrouwd met Jacobus Johannes  Pieterse, 4 februari 1779 te Goes.

10   Johannes Nederveen  is de zoon van Johannes  Nederveen en Adriana de Box. Hij is geboren 2 december 1754 te Yerseke. Hij is gedoopt 8 december 1754 te Yerseke. Hij is overleden 1 augustus 1830 te Goes.

Hij is getrouwd met Johanna  Coenraads, 13 april 1783 te Goes.

11   Johanna Coenraads  is de dochter van Zacharias  Coenraads en Sara  Dijkwel. Zij is geboren 5 januari 1760 te Goes. Zij is overleden 1 september 1832 te Goes.

Zij is getrouwd met Johannes  Nederveen, 13 april 1783 te Goes.Generatie 5

16   Pieter Pieterse  is de zoon van Jan  Pieterse (Hollander) en Francijntje  Darth. Hij is gedoopt 11 september 1715 te Goes.

Hij is getrouwd met Johanna  Verschuil, 11 april 1743 te Goes.

17   Johanna Verschuil  is de dochter van Jacobus  Verschuijl en Johanna (Anna)  Boddingius. Zij is gedoopt 6 augustus 1719 te Goes.

Zij is getrouwd met Pieter  Pieterse, 11 april 1743 te Goes.

18   Teunis van Uije  Hij is geboren te Curassou.

Hij is getrouwd met Maria  Dijkwel, 6 april 1744 te Goes.

19   Maria Dijkwel 

Zij is getrouwd met Teunis van Uije, 6 april 1744 te Goes.

20   Johannes Nederveen  is de zoon van Paulus Dircksz (van) Nederveen en Johanna Jochemsdr  Rutters. Hij is gedoopt 20 maart 1718 te ´s Gravenmoer. Hij is overleden 11 augustus 1783 te Yerseke.

Hij is getrouwd met Adriana de Box, 14 november 1746 te Yerseke.

21   Adriana de Box  is de dochter van Jan de Box en Marijntje  Duijns. Zij is geboren 29 april 1722 te Yerseke. Zij is overleden 12 augustus 1783 te Yerseke.

Zij is getrouwd met Johannes  Nederveen, 14 november 1746 te Yerseke.

22   Zacharias Coenraads 

Hij is getrouwd met Sara  Dijkwel, 16 oktober 1749 te Goes.

23   Sara Dijkwel 

Zij is getrouwd met Zacharias  Coenraads, 16 oktober 1749 te Goes.Generatie 6

32   Jan Pieterse (Hollander)  is de zoon van Pierre  Hollandre en N  N.

Hij is getrouwd met Francijntje  Darth, 5 augustus 1713 te Vlissingen.

33   Francijntje Darth 

Zij is getrouwd met Jan  Pieterse (Hollander), 5 augustus 1713 te Vlissingen.

34   Jacobus Verschuijl  is de zoon van Paulus Jacobse  Verschuijl en Johanna  Schouts. Hij is geboren te Middelburg. Zijn beroep: Winkelier te Goes.

Hij is getrouwd met Johanna (Anna)  Boddingius, 26 oktober 1718 te Goes.

35   Johanna (Anna) Boddingius  is de dochter van Cornelis  Boddingius en Catharina  Harinck. Zij is geboren te Goes. Zij is gedoopt 31 juli 1697 te Goes.

Zij is getrouwd met Jacobus  Verschuijl, 26 oktober 1718 te Goes.

Zij is getrouwd met Jan  Willemse, 1 maart 1723 te Goes.

40   Paulus Dircksz (van) Nederveen  is de zoon van Dirck Jansz (van) Caulick en Adriaentje  Jacobsdr. Hij is gedoopt 23 oktober 1672 te ´s-Grevelduin-Capelle.

Hij is getrouwd met Johanna Jochemsdr  Rutters, ondertrouw 17 Apr 1704 te ´s Gravenmoer.

41   Johanna Jochemsdr Rutters  is de dochter van Jochem Jansz  Rutters en Dingetje Jansdr  Wijngaert. Zij is gedoopt 25 oktober 1680 te ´s Gravenmoer.

Zij is getrouwd met Paulus Dircksz (van) Nederveen, ondertrouw 17 Apr 1704 te ´s Gravenmoer.

42   Jan de Box 

Hij is getrouwd met Marijntje  Duijns.

43   Marijntje Duijns 

Zij is getrouwd met Jan de Box.Generatie 7

64   Pierre Hollandre  Zijn beroep: Metselaarsknecht.

Partner: N  N.

65   N N 

Partner: Pierre  Hollandre.

68   Paulus Jacobse Verschuijl  is de zoon van Jacob  Hendrixe en Catelijntje  Jans. Hij is gedoopt 15 november 1665 te Oostkapelle. Zijn beroep: Brouwer te Goes, brouwerij "De Waereld".

Hij is getrouwd met Johanna  Schouts, 25 mei 1692 te Oostkapelle.

69   Johanna Schouts  Zij is geboren te Middelburg. Zij is overleden voor 3 Nov 1735.

Zij is getrouwd met Paulus Jacobse  Verschuijl, 25 mei 1692 te Oostkapelle.

70   Cornelis Boddingius  is de zoon van Niclas (Nicolaes)  Bodding(ius) en Anna Cornelisdr.  Croock. Hij is gedoopt 25 januari 1652 te Haarlem. Zijn beroep: Praeceptor, later conrector van de Latijnse School te Goes.

Hij is getrouwd met Catharina  Harinck, 27 juni 1685 te Goes.

71   Catharina Harinck  is de dochter van Adriaen  Harink en Cornelia  Huijsen. Zij is gedoopt 31 mei 1656 te Goes.

Zij is getrouwd met Marinus van der Stelle, 29 april 1676 te Goes.

Zij is getrouwd met Cornelis  Boddingius, 27 juni 1685 te Goes.

Zij is getrouwd met Johan van Raphels, 5 augustus 1699 te Heinkenszand.

80   Dirck Jansz (van) Caulick  Hij is overleden voor Dec 1675.

Hij is getrouwd met Adriaentje  Jacobsdr, 21 september 1670 te ´s Gravenmoer.

81   Adriaentje Jacobsdr  Zij is geboren te 's-Gravenmoer.

Zij is getrouwd met Dirck Jansz (van) Caulick, 21 september 1670 te ´s Gravenmoer.

Zij is getrouwd met Rochus Dircksz  Cop, 1 december 1675 te ´s Gravenmoer.

82   Jochem Jansz Rutters 

Hij is getrouwd met Dingetje Jansdr  Wijngaert.

83   Dingetje Jansdr Wijngaert 

Zij is getrouwd met Jochem Jansz  Rutters.Generatie 8

136   Jacob Hendrixe  is de zoon van Heijndrik  Jaspers en Maetje  Jacobs.

Hij is getrouwd met Catelijntje  Jans, ondertrouw 1 mei 1660 te Oostkapelle.

137   Catelijntje Jans  is de dochter van Jan  Leunisse en Maijcken  Cornelis.

Zij is getrouwd met Jacob  Hendrixe, ondertrouw 1 mei 1660 te Oostkapelle.

140   Niclas (Nicolaes) Bodding(ius)  is de zoon van Jacob Claesz  Bodding en Magdalena  Heyns. Hij is gedoopt 2 augustus 1605 te Haarlem. Zijn beroep: Hervormd predikant te Bakel, Rector Latijnse School in Helmond. Hij is overleden 1669 te Bakel.

Hij is getrouwd met Anna Cornelisdr.  Croock.

141   Anna Cornelisdr. Croock 

Zij is getrouwd met Niclas (Nicolaes)  Bodding(ius).

142   Adriaen Harink  Zijn beroep: Schepen van Hulsterambacht.

Partner: Cornelia  Huijsen.

143   Cornelia Huijsen  is de dochter van Jan  Huijsen en Sara de Vriese.

Partner: Adriaen  Harink.Generatie 9

272   Heijndrik Jaspers 

Hij is getrouwd met Maetje  Jacobs.

273   Maetje Jacobs 

Zij is getrouwd met Heijndrik  Jaspers.

274   Jan Leunisse 

Partner: Maijcken  Cornelis.

275   Maijcken Cornelis 

Partner: Jan  Leunisse.

280   Jacob Claesz Bodding  is de zoon van Claes  Roeloffsz en N  N. Hij is geboren rond 1571 te Laer (Duitsland) of Haarlem. Zijn beroep: Hoofd van de school "Inde Laurier Boom", Haarlem.

Hij is getrouwd met Magdalena  Heyns, 22 april 1597 te Haarlem.

281   Magdalena Heyns  is de dochter van Peeter (Pierre, Pieter)  Heyns en Anna  Smits. Zij is geboren rond 1573 te Antwerpen.

Zij is getrouwd met Jacob Claesz  Bodding, 22 april 1597 te Haarlem.

286   Jan Huijsen 

Hij is getrouwd met Sara de Vriese.

287   Sara de Vriese 

Zij is getrouwd met Jan  Huijsen.Generatie 10

560   Claes Roeloffsz 

Partner: N  N.

Hij is getrouwd met Anna  Smits, 28 november 1600 te Haarlem.

561   N N 

Partner: Claes  Roeloffsz.

562   Peeter (Pierre, Pieter) Heyns  is de zoon van Jacob  Heyns en N  N. Hij is geboren 1537 te Antwerpen. Zijn beroep: Schoolhoofd en schrijver te Antwerpen 1555-1585, Schoolhoofd te Haarlem. Hij is overleden 7 februari 1598 te Haarlem.

Hij is getrouwd met Anna  Smits, rond 1558 te Antwerpen.

563   Anna Smits 

Zij is getrouwd met Peeter (Pierre, Pieter)  Heyns, rond 1558 te Antwerpen.

Zij is getrouwd met Claes  Roeloffsz, 28 november 1600 te Haarlem.

Generatie 11

1124   Jacob Heyns  Hij is geboren 1500-1510. Zijn beroep: Schoolmeester te Antwerpen. Hij is overleden na 1581.

Partner: N  N.

1125   N N 

Partner: Jacob  Heyns.