Gerrit van den Berg

Meer over Gerrit van den Berg


Stamboom van familie van den Berg -  Gravesteijn
Voorouders van Gerrit van den Berg (verste voorouder in elke tak)


Kwartierstaat

1   Gerrit van den Berg  is de zoon van Dirk Ariensz. van den Berg en Maria (Marijtie)  Gravesteijn. Hij is gedoopt 27 november 1746 te Delft. Zijn beroep: Tuinman. Hij is overleden 11 augustus 1809 te Delft.

Partner: Margrita (Grietje)  Blankhart.Generatie 2

2   Dirk Ariensz. van den Berg  is de zoon van Arij Gerritsz. van den Berg en Neeltje Willemse van der Burg. Hij is gedoopt 23 januari 1701 te Schipluiden.

Hij is getrouwd met Maria (Marijtie)  Gravesteijn.

3   Maria (Marijtie) Gravesteijn  is de dochter van Cornelis Ariensz.  Gravesteyn en Maertje Vriese  Suydam. Zij is geboren 1706 te Overschie. Zij is gedoopt 24 oktober 1706 te Overschie.

Zij is getrouwd met Dirk Ariensz. van den Berg.Generatie 3

4   Arij Gerritsz. van den Berg  is de zoon van Gerrit Rembrands van den Berg en Leentje Ariensdr  Mostert. Hij is gedoopt 6 april 1676 te Schipluiden. Zijn beroep: Molenmeester. Hij is overleden 1722.

Hij is getrouwd met Neeltje Willemse van der Burg, 14 april 1697 te Vlaardingen.

5   Neeltje Willemse van der Burg  is de dochter van Willem Jansz  Touw van der Burg en Maartje Jacobsdr  Doelman. Zij is gedoopt 12 november 1673 te Maasland.

Zij is getrouwd met Arij Gerritsz. van den Berg, 14 april 1697 te Vlaardingen.

6   Cornelis Ariensz. Gravesteyn  is de zoon van Ary Ariensz  Gravesteyn en Maertie Claes  Euvergaeuw.

Hij is getrouwd met Maertje Vriese  Suydam, 30 april 1702 te ´t Woud.

7   Maertje Vriese Suydam  is de dochter van Vries Arentsz  Suyddam en Aeltje Paulusdr  Knijnenburgh. Zij is gedoopt 30 september 1674.

Zij is getrouwd met Cornelis Ariensz.  Gravesteyn, 30 april 1702 te ´t Woud.Generatie 4

8   Gerrit Rembrands van den Berg  is de zoon van Rembrandt Jansz van den Berg.

Hij is getrouwd met Leentje Ariensdr  Mostert.

9   Leentje Ariensdr Mostert  is de dochter van Arie (Adriaen) Dirksz  Mostert en Ariaantje  Leendertsdr.

Zij is getrouwd met Gerrit Rembrands van den Berg.

10   Willem Jansz Touw van der Burg  is de zoon van Jan Willemsz  Touw van der Burg en Neeltje Ariens  Post.

Hij is getrouwd met Maartje Jacobsdr  Doelman, 1671.

11   Maartje Jacobsdr Doelman  is de dochter van Jacob Cornelisz  Doelman en Martgen Jans van Rijn.

Zij is getrouwd met Willem Jansz  Touw van der Burg, 1671.

12   Ary Ariensz Gravesteyn 

Hij is getrouwd met Maertie Claes  Euvergaeuw.

13   Maertie Claes Euvergaeuw 

Zij is getrouwd met Ary Ariensz  Gravesteyn.

14   Vries Arentsz Suyddam 

Hij is getrouwd met Aeltje Paulusdr  Knijnenburgh.

15   Aeltje Paulusdr Knijnenburgh  is de dochter van Paulus (Pouwels) Maartensz van Konijnenburg en Trijntge  Pieters.

Zij is getrouwd met Vries Arentsz  Suyddam.Generatie 5

16   Rembrandt Jansz van den Berg 

Partner: NN

18   Arie (Adriaen) Dirksz Mostert  is de zoon van Dirk Symonsz  Mostert en Neeltje  Ariens.

Hij is getrouwd met Ariaantje  Leendertsdr.

19   Ariaantje Leendertsdr 

Zij is getrouwd met Arie (Adriaen) Dirksz  Mostert.

20   Jan Willemsz Touw van der Burg  is de zoon van Willem Jansz  Tou van der Burgh en Annetje Gerrits  Brouck. Hij is geboren rond 1613.

Hij is getrouwd met Neeltje Ariens  Post.

21   Neeltje Ariens Post 

Zij is getrouwd met Jan Willemsz  Touw van der Burg.

22   Jacob Cornelisz Doelman  is de zoon van Cornelis Cornelisz  Doelman en Neeltgen Claesdr  Molenaar.

Hij is getrouwd met Martgen Jans van Rijn.

23   Martgen Jans van Rijn  is de dochter van Jan Cornelisz van Rijn en Maritge Pietersdr van Maerlevelt.

Zij is getrouwd met Jacob Cornelisz  Doelman.

30   Paulus (Pouwels) Maartensz van Konijnenburg 

Hij is getrouwd met Trijntge  Pieters.

31   Trijntge Pieters  is de dochter van Pieter Arentsz  Oosterveen.

Zij is getrouwd met Paulus (Pouwels) Maartensz van Konijnenburg.Generatie 6

36   Dirk Symonsz Mostert  is de zoon van Simon Dirxz  Mostert en Neeltje  Jansdr.

Hij is getrouwd met Neeltje  Ariens.

37   Neeltje Ariens 

Zij is getrouwd met Dirk Symonsz  Mostert.

40   Willem Jansz Tou van der Burgh  is de zoon van Jan Arentsz  Touw van der Burgh en Neeltgen Willem Corssenzoondr van (der) Vliet. Zijn beroep: Bouwman te Zouteveen. Hij is overleden rond 1636 te Vlaardingerambacht.

Hij is getrouwd met Annetje Gerrits  Brouck, 1607.

Hij is getrouwd met Lijsbeth Cornelisdr de Graef.

41   Annetje Gerrits Brouck  is de dochter van Gerrit Jansz  Brouck en Lijsbeth Leenderts  Coppert.

Zij is getrouwd met Willem Jansz  Tou van der Burgh, 1607.

44   Cornelis Cornelisz Doelman  is de zoon van Cornelis Cornelisz  Doelman.

Hij is getrouwd met Neeltgen Claesdr  Molenaar.

45   Neeltgen Claesdr Molenaar  is de dochter van Claes Hendriks  Molenaar en Trijntje  Claesdr.

Zij is getrouwd met Cornelis Cornelisz  Doelman.

46   Jan Cornelisz van Rijn 

Hij is getrouwd met Maritge Pietersdr van Maerlevelt.

47   Maritge Pietersdr van Maerlevelt 

Zij is getrouwd met Jan Cornelisz van Rijn.

62   Pieter Arentsz Oosterveen 

Partner: NNGeneratie 7

72   Simon Dirxz Mostert  is de zoon van Dirck  Sijmonsz.

Hij is getrouwd met Neeltje  Jansdr.

73   Neeltje Jansdr 

Zij is getrouwd met Simon Dirxz  Mostert.

80   Jan Arentsz Touw van der Burgh  is de zoon van Arent Tou  Jansz en Leentgen Pietersdr de Backer. Hij is geboren rond 1539. Hij is overleden 1595 te De Lier.

Hij is getrouwd met Neeltgen Willem Corssenzoondr van (der) Vliet.

81   Neeltgen Willem Corssenzoondr van (der) Vliet  is de dochter van Willem Corstiaens van der Vliet en Pietertgen Aemendr  Adams. Zij is overleden 1606.

Zij is getrouwd met Jan Arentsz  Touw van der Burgh.

82   Gerrit Jansz Brouck  is de zoon van Jan Gerritsz  Broeck en Anna  Jansdr.

Hij is getrouwd met Lijsbeth Leenderts  Coppert.

83   Lijsbeth Leenderts Coppert  is de dochter van Lenert Cornelisz  Coppert en Erckgen  Jansdr.

Zij is getrouwd met Gerrit Jansz  Brouck.

88   Cornelis Cornelisz Doelman  is de zoon van Cornelis Michielsz  Doelman en Annetje Fransdr van Tol.

Partner: NN

90   Claes Hendriks Molenaar 

Hij is getrouwd met Trijntje  Claesdr.

91   Trijntje Claesdr 

Zij is getrouwd met Claes Hendriks  Molenaar.Generatie 8

144   Dirck Sijmonsz 

Partner: NN

160   Arent Tou Jansz  is de zoon van Jan Arentsz Tou van der Burgh en Lijsbet  N.

Hij is getrouwd met Leentgen Pietersdr de Backer.

161   Leentgen Pietersdr de Backer 

Zij is getrouwd met Arent Tou  Jansz.

162   Willem Corstiaens van der Vliet  is de zoon van Kerstant Jacobsz van der Vliet en Magteld Meesdr van Dorp. Hij is geboren rond 1505. Hij is overleden 22 januari 1567 te Naaldwijk.

Hij is getrouwd met Pietertgen Aemendr  Adams.

163   Pietertgen Aemendr Adams  Zij is overleden 18 januari 1578 te Naaldwijk.

Zij is getrouwd met Willem Corstiaens van der Vliet.

164   Jan Gerritsz Broeck  is de zoon van Gerrit  Costijnsz en Pietergen  Jansdr.

Hij is getrouwd met Anna  Jansdr.

165   Anna Jansdr 

Zij is getrouwd met Jan Gerritsz  Broeck.

166   Lenert Cornelisz Coppert 

Hij is getrouwd met Erckgen  Jansdr.

167   Erckgen Jansdr 

Zij is getrouwd met Lenert Cornelisz  Coppert.

176   Cornelis Michielsz Doelman  is de zoon van Michiel  Doelman en Ermtgen  Cornelisdr.

Hij is getrouwd met Annetje Fransdr van Tol.

177   Annetje Fransdr van Tol  is de dochter van Frans Andriesz van Dordrecht.

Zij is getrouwd met Cornelis Michielsz  Doelman.Generatie 9

320   Jan Arentsz Tou van der Burgh  is de zoon van Arent Tou(wen)  Jansz en Lijsbeth  N.

Partner: Lijsbet  N.

321   Lijsbet N 

Partner: Jan Arentsz Tou van der Burgh.

324   Kerstant Jacobsz van der Vliet  is de zoon van Jacob  Kerstantsz en Machteld  N.

Partner: Magteld Meesdr van Dorp.

325   Magteld Meesdr van Dorp  is de dochter van Bertelmees (Mees) Heyndricksz van Dorp en Baertgen  N.

Partner: Kerstant Jacobsz van der Vliet.

328   Gerrit Costijnsz 

Partner: Pietergen  Jansdr.

329   Pietergen Jansdr 

Partner: Gerrit  Costijnsz.

352   Michiel Doelman 

Partner: Ermtgen  Cornelisdr.

353   Ermtgen Cornelisdr 

Partner: Michiel  Doelman.

354   Frans Andriesz van Dordrecht 

Partner: NNGeneratie 10

640   Arent Tou(wen) Jansz  is de zoon van Jan Arent  Touwensz.

Hij is getrouwd met Lijsbeth  N.

641   Lijsbeth N 

Zij is getrouwd met Arent Tou(wen)  Jansz.

648   Jacob Kerstantsz  is de zoon van Kerstant  Jansz.

Hij is getrouwd met Machteld  N.

649   Machteld N 

Zij is getrouwd met Jacob  Kerstantsz.

650   Bertelmees (Mees) Heyndricksz van Dorp  is de zoon van Henrick  Bertelmeesz.

Hij is getrouwd met Baertgen  N.

651   Baertgen N 

Zij is getrouwd met Bertelmees (Mees) Heyndricksz van Dorp.Generatie 11

1280   Jan Arent Touwensz  is de zoon van Arent Claes Touwensz  Touwen. Hij is overleden te M 000.170.240.

Partner: NN

1296   Kerstant Jansz  is de zoon van Jan  Kerstantsz en Katrijn  N.

Partner: NN

1300   Henrick Bertelmeesz  is de zoon van Bertelmeus  Tymansz en Pieternella Heynric  Kerstantszoondr.

Partner: NNGeneratie 12

2560   Arent Claes Touwensz Touwen  is de zoon van Claes  Toudensen en Ane  N.

Partner: NN

2592   Jan Kerstantsz  is de zoon van Kerstant  Coppartsz. Hij is overleden Nov 1425.

Hij is getrouwd met Katrijn  N.

2593   Katrijn N 

Zij is getrouwd met Jan  Kerstantsz.

2600   Bertelmeus Tymansz  is de zoon van Thyeman  Bertolomeusz en Katerijn  N.

Hij is getrouwd met Pieternella Heynric  Kerstantszoondr.

2601   Pieternella Heynric Kerstantszoondr 

Zij is getrouwd met Bertelmeus  Tymansz.