Familie Stolck(man)De meeste informatie over deze tak van de familie is afkomstig uit de Deelkwartierstaat Morien-Spendel die ik van Henk Morien heb gekregen. Een deel (het gezin van Leendert Pietersz Stolck en Lena Jansdr van Leeuwen) heb ik aangevuld met gegevens uit het Gemeentearchief Rotterdam.

In juli 2005 wees H. Morien mij op een artikel dat in mei 1991 is verschenen in "Ons Voorgeslacht", het maandblad van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie. Het artikel, Stol(c)k door H.M. Kuypers, bevat de waarschijnlijke vader en grootvader van Jan Anthonisz Stolck(man) die hier nu ook worden weergegeven. De argumentatie berust voor een aanzienlijk deel op een gebruik dat met "talloze voorbeelden gestaafd kan worden, dat in deze periode, 16e - 17e eeuw, een nog in leven zijnde grootouder meestal niet vernoemd wordt, maar in diens plaats een overgrootvader of -moeder van de pasgeborene of een jong of recent overleden oom of tante." Verder heb ik uit dit artikel de kinderen en kleinkinderen van Jan Anthonisz. Stolck(man) overgenomen.


Familie Stolck(man)

 

Laatste wijziging 5 december 2008