Hermann Bre(d)er en Amalia Gilles

De burgerlijke stand in Düsseldorf is zo vriendelijk geweest me de huwelijksakte van Hermann Breer en Amalie Gilles op te sturen. Deze beslaat twee bijzonder moeilijk te lezen bladzijden. Klik op een bladzijde om hem te vergroten. Ik heb eronder weergegeven wat ik tot nu toe heb kunnen ontcijferen (of in elk geval wat ik ervan maak!) met behulp van voorbeelden van het Duitse schrift die (gelukkig!) op Internet te vinden zijn.No 97

Heirath von Hermann Heinrich Breer und Amalie Josephina Gilles

Im Jahr eintausend achthundert und vierzig sieben am zwölften Mai, Mittags zwölf Uhr erschien vor mir, Gottfried vom Endt, -- der Sammtgemeine Düsseldorf

1) der in Düsseldorf wohnende Restaurateur Hermann Heinrich Breer, zuvolge der von dem Pastor Boshe zu Herford ertheilten ...scheinigung

in Herford am sechsten April eintausend achthundertdreizehn geboren, grossjähriger Sohn der Eheleute: Handarbeiter Johann Heinrich Breer und der Anna Maria Ilsabein Boge, .....

2) die Amalie Josephina Gilles, ohne Gewerbe, in Düsseldorf wohnend und .....gemäss .... Geburtsregister vom Jahr achtzehnhundertachtzehnhundert achtzehn [sorry, maar volgens mij staat het er echt!] No 571 der Urkunden

in Düsseldorf am sechsund zwanzigsten September ..

in Düsseldorf am sechsundzwantigsten September eintausendachthundert achtzehn geboren, grossjährige Tochter der hier wohnenden Eheleuten .... Joseph Gilles und der Wilhelmina von Busch .....Familie Pieterse - van den Bosch

Terug naar top

Laatste wijziging 5 juni 2006