Jacques le Brit en zijn nageslacht

Een Franse naam op een Engels eiland waar overigens duidelijke Franse sporen te vinden zijn, en waar Victor Hugo vijftien jaar gewoond heeft. Ook de naam van zijn drie opeenvolgende vrouwen en van zijn zoon, Pierre, wijzen duidelijk op een Franse afkomst. Jacques le Brit (of Bris, of Lebrin) was de zoon van Jehan Bris en Dorothée (de) Rossel, geboren op Guernsey rond 1580 en waarschijnlijk een kleinzoon van Guillaume Bris.


Op Internet is een mooie collectie fotos van Guernsey te vinden, en uitgebreide informatie over het eiland.

Guernsey Scenes

In het voorjaar van 2006 is Conny de Jong op zoek gegaan naar haar stamovergrootvader Jacques le Brit en heeft een serie fotos van het eiland gemaakt, waarvan er hier een paar worden afgebeeld.

Enkele fotos door Conny gemaakt

Voor meer informatie over Guernsey kun je terecht bij Wikipedia

Meer informatie in Wikipedia