Wytze Veenstra

     
 Partner: Suzanna Westra

Kinderen:

Johanna Veenstra, geboren 16 april 1891 te Ee, gem. Oostdongeradeel