Suzanna Westra

     
 Partner: Wytze Veenstra

Kinderen:

Johanna Veenstra, geboren 16 april 1891 te Ee, gem. Oostdongeradeel