Coenraat Ghijsbertsz Verrips

     

Met dank aan Bram Janssen








 



Gehuwd met Geertruit Adriaensdr

Kinderen:

Gijsbert Coenen Verrips