Geertruit Adriaensdr

     
 Gehuwd met Coenraat Ghijsbertsz Verrips

Kinderen:

Gijsbert Coenen Verrips