Siebren Meyer

     
 Partner: Trijntje Finje

Kinderen:

Riemer Siebrens Meyer, geboren 12 februari 1840 te Leeuwarden