Trijntje Finje

     
 Partner: Siebren Meyer

Kinderen:

Riemer Siebrens Meyer, geboren 12 februari 1840 te Leeuwarden