Familie Verrips - Muys


Coenraat Ghijsbertsz
Verrips

familie Verrips -  Adriaensdr

Geertruit
Adriaensdr

Peter Corneliszn
Muys

Hendrickje
Petersdr

Gijsbert Coenen  Verrips

Anna Petersdr  Muys


Coenraad Gijsberts Verrips familie Verrips - van Burgerhoorn