Inhoud


Bronnen


Nuttige Websites


Gebruikte programmas

Bronnen


Opmerking: Alle hieronder aangegeven internet links zijn gecontroleerd voordat deze pagina on-line ging op 1 januari 2009. Mocht u een niet werkende link tegenkomen, sein mij dan graag even een berichtje. Bij voorbaat hartelijk dank!


 

Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag

Genlias: database van de samenwerkende Nederlandse archieven

Gemeentelijke Archiefdienst Delft

Digitale Stamboom Delft

Rijksarchief Groningen

AlleGroningers

Zeeuws Archief, Middelburg

Gemeentearchief Rotterdam

TRESOAR, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Leeuwarden

The Priaulx Library, het archief van Guernsey

Family Search(on-line data base van de Mormonen)

Historische Gemeenteatlas van Nederland, J. Kuyper 1865-1870

Nederlands Patriciaat, jaargang 1940

Onze Voorouders, verschillende jaargangen

Van Zeeuwsche Stam, verschillende jaargangen

Karel de Grote Website

Netwijs.nl, De Graven van Holland (niet meer on-line)

Descendents of Claes Roeloffsz and Jacob Claesz Bodding or the history of the Boddingius and Bodingius Families door Rene J. Roos, met uitvoerige informatie

Kwartierstaat Dijkxhoorn door Ben Wilbrink, die uitvoerig de bronnen aangeeft voor het voorgeslacht van Dirk van Voorne (kijk onder Generatie XXXI)

A.D. van Eijk, Genealogie van het geslacht van Eijk uit Overschie, Vlaardingen 2003

Over the Pond, Website van Vernon Ferguson met uitgebreide informatie over Adriaen van Hille en zijn nageslacht

Genealogische pagina van Hans Homan Free, van groot belang voor Jan Alting en zijn nageslacht

Website van D. Huizinga, met veel informatie over de familie Waterbolk

A. Janssen, Kwartierstaat van Arwen Helena Pieterse met uitvoerige bronvermeldingen (niet gepubliceerd)

Website van Martin en Yolanda Klein-Daalmeijer met uitgebreide informatie over de familie Wilschut

Website van Leo Ligtermoet

H.M. Morien, Stamreeks Morin-Morien – Een hugenoten-geslacht (Hollandse stam- en naamreeksen II, Delft/Rotterdam 1990)

H.M. Morien, Deelkwartierstaat Morien-Spendel

Wybo Palstra, Web gezinskaarten Palstra

Harry Berg, Genealogie Familie Prins (Groninger Archieven)

L. Lapikás, Kwartierstaat Van Schothorst

Mr. W.C. Wenselaar, De Familie Serlé (Collectie Zeeuwse Genealogieën 459)

Website van de familie Stam

Stamboomonderzoek Edgar Stapelveld

Genealogie Stehouwer

Genealogie Van Voskuilen

Peter v. Sengbusch, Collectie fotos van Pontianak

Dorpsbode SchiermonnikoogTerug naar top

Nuttige Websites

Van de volgende Websites heb ik uitgebreid gebruik gemaakt.


Nederlandse startpagina voor genealogisch onderzoek, met een groot aantal nuttige links

Website van Genealogie Pagina

Website van de Hollandse Vereniging voor Genealogie "Ons Voorgeslacht"

Website van Ons Voorgeslacht

Stamboom Gids: uitgebreide Internet gids op het gebied van genealogie, stambomen, familienamen en archieven

Website van Stamboomgids

Wikipedia Nederland, on-line encyclopedie met een groot aantal historische en andere gegevens

Website van Wikipedia Nederland

Hoe maak je een digitale stamboom (P.J. Anneveldt): een uitstekende handleiding met een stap voor stap beschrijving van wat te doen, en verwijzingen naar een groot aantal genealogische programmas. Hier heb ik Brother Keeper en Ged2Web gevonden.

Website van P.J. Anneveldt

Adding a touch of style (Dave Raggett): Informatie over het gebruik van style sheets waar ik veel plezier van heb gehad

Style guidelines

Verder is de genealogiepagina van de familie Leibbrandt een bezoek zeer de moeite waard; ook wil ik hierbij graag Hans Leibbrandt bedanken die mij heeft aangezet en geholpen om de genealogie van de familie Pieterse-van den Bosch op Internet te plaatsen.

Website van Hans Leibbrandt

Terug naar top


Gebruikte programmas

De informatie is oorspronkelijk verzameld met gebruik van Brother Keeper, een programma waarmee een complete stamboom met bijkomende informatie systematisch geordend kan worden. Het programma kan vervolgens allerlei rapporten uitprinten, en ook een standaard Gedcom bestand produceren, waardoor andere programmas de gegevens automatisch kunnen overnemen.

Website van Brother's Keeper

In het begin gebruikte ik voor het verdere opmaken van de HTML paginas de textverwerker Star Office 5.2. Dergelijke algemene textverwerkers hebben het voordeel dat ze in WYSIWYG mode werken, dat wil zeggen dat je meteen op het scherm het resultaat ziet, en geen kennis van HTML hoeft te hebben. Ze hebben echter het nadeel dat ze een onnodig ingewikkelde en soms bijzonder onelegante HTML code genereren. Later gebruikte ik daarom MAX's HTML Beauty, en tegenwoordig gebruik ik Notepad++ die weliswaar kennis van HTML veronderstellen maar waarmee je wel precies de HTML codering beheerst, en een aantal nuttige hulpmiddelen bij de hand hebt.

Website van MAX's HTML Beauty


In de hier gepresenteerde genealogie van Casper, Mattis en Ingmar Boelen (2008-2019) worden de HTML paginas gegenereerd door PHP scripts die de informatie uit een MySQL database betrekken. Daarnaast zijn er nog altijd een aantal "met de hand" gemaakte HTML paginas (zoals deze lijst met bronnen) die voornamelijk illustraties, verhalen en commentaren bevatten. De PHP scripts zijn geschreven met behulp van de eerder genoemde MAX's HTML Beauty++, tegenwoordig met Notepad++.
Het leren werken met MySQL en PHP is niet moeiteloos geweest. Ik wil hier graag Christiaan Rensink bedanken die mij in de lastige beginfase effektief de weg heeft gewezen, o.a. met een verwijzing naar PHP Solutions:Dynamic Web Design Made Easy door David Powers waar ik veel van heb geleerd.

Nadere beschrijving van het boekTerug naar top