Inhoud


Nieuw

Gezin van den Berg - 't Hoen

(23 januari 2011)

Afgelopen week kreeg ik een aardige mail van Chris van Dijkum die mij wees op een aantal onnauwkeurigheden in het gezin van Johannes van den Berg. Zijn vader heette niet Theodorus maar Frans (een fout in een overlijdensakte, zoals ze wel meer voorkomen), de achternaam van zijn moeder was niet Thoen maar 't Hoen (dat staat ook wat aardiger; haar vader staat als Jan het Hoen genoemd in de geboorteakte); en hij had maar één zoon Johannes, en niet een tweede zoon die ook Johannes heette. Dat leek mij ook al onwaarschijnlijk, en ik ben nu kwijt waar ik die tweede Johannes gevonden had. In elk geval, de informatie is nu verbeterd, heel hartelijk dank!


Fotos van het gezin Wilschut-Hooimeijer

(5 mei 2010)

Vandaag kreeg ik een vriendelijke mail van Arie Wilschut met nieuwe informatie en mooie fotos van van Maarten Wilschut (zoon van Arie Wilschut en Aagje Labrijn), zijn vrouw Jannetje Hooimeijer en haar ouders, Jan Hooimeijer en Hendrika van der Linden. Bovendien bleek uit een kort bezoek aan de Digitale Stamboom Rotterdam dat Joost Hooimeijer inderdaad een broer is van Jannetje, zodat er weer een bouwsteen op zijn plaats komt. Heel hartelijk dank!


Voorouders van Grietje Abels Sleuver

(21 februari 2010)

Kort geleden kreeg ik een mail van Abel Huizinga met nieuwe gegevens over de voorouders van Grietje Abels Sleuver, waardoor haar stamboom aanzienlijk uitgebreid kon worden. Hartelijk dank hiervoor!
De gegevens waren afkomstig van de website AlleGroningers waar ik eerder over berichtte.


Alle Groningers

(29 december 2009)

Ik weet niet sinds wanneer deze informatie aan de website van het Regionaal Historisch Centrum van de Groninger Archieven toegevoegd is, maar hij verdient in de bronnen vermeld te worden en is een bezoek meer dan waard, hoewel ik hem pas recent ben tegengekomen:
AlleGroningers met als uitgesproken ambitie (ik citeer):
"AlleGroningers wil alle doop-, trouw- en begraafboeken (dtb’s) tot 1811 en alle openbare akten van de burgerlijke stand binnen een paar jaar tijd online beschikbaar stellen. Dat betekent dat alle dtb’s en de geboorteakten (1811 – 1908), de huwelijksakten (1811 – 1933) en de overlijdensakten (1811 – 1958) moeten worden gescand. Verder moet er op naam in de dtb’s en akten kunnen worden gezocht.
Maar de ambitie van AlleGroningers houdt meer in...."


Aanvulling families Ardon en de Bruin

(29 december 2009)

Begin december stuurde Joke Post - de Bruin mij een aardige mail met fotos en informatie over haar vader, mijn half-oom Koos de Bruin en zijn familie. Later kreeg ik van Taco Mesdag een verdere aanvulling voor de families Ardon en de Bruin. Deze bijzonder welkome gegevens zijn nu aan de website toegevoegd. Een overzicht is te vinden in de parentelen van Cornelis Cornelisz. Ardon of van Dirk Johannes Karel de Bruin.


Aanvulling familie Boerema

(29 december 2009)

Begin november kreeg ik van Wolter Boerema een mooie aanvulling voor de familie Boerema, die verwant is aan de familie Waterbolk via het huwelijk van Hendrik Boerema met Grietje Waterbolk in 1897, en later met haar zusje Janna in 1900. Een goed overzicht van de familie is te vinden in de parenteel van Wolter Ebels.


Aanvulling familie Hillenius

(18 september 2009)

Begin september stuurde Peter A. Elenius mij een vriendelijke mail met een verwijzing naar zijn genealogie, die een gemeenschappelijke tak vertoont met de familie Hillenius-Waterbolk in de persoon van Petrus (Peter) (Essiasz) Hillenius en zijn voorouders. Deze genealogie bevat een schat aan informatie over de familie van Hille/Hillenius/Helenius/Elenius. Ik heb dankbaar hieruit de kinderen en kleinkinderen van Petrus Hillenius overgenomen; een overzicht is te vinden in de "parenteel" van Petrus Hillenius.


Verbeteringen familie de Jonge-Pathuis

(26 april 2009)

Begin april kreeg ik een aardige mail van Janny de Jonge met een aantal correcties voor de familie de Jonge - Pathuis, die nu zijn doorgevoerd. Hartelijk dank hiervoor!


Verjaardagskalender terug

(24 januari 2009)

Oplettende lezertjes zullen het al gemerkt hebben: de verjaardagskalender die oorspronkelijk niet was meegekomen op de nieuwe website is terug. En wel uitgebreid met meer gegevens, omdat de computer het detailwerk nu eenmaal beter kan :-)


Nieuwe website

(1 januari 2009)

Op 1 januari 2009 komt de nieuwe website "Casper Boelen" (genoemd naar het eerste achterkleinkind van Johan Pieterse en Josina Jacoba van den Bosch) on-line. De informatie is vrijwel compleet overgenomen uit de website van de familie Pieterse-van den Bosch, maar is nu in een MySQL database gegoten die met PHP scripts aangeroepen wordt. Daardoor kan nu voor iedere persoon een parenteel, een kwartierstaat of een lijst met verre voorouders gegenereerd worden. Tevens wordt nu de privacy van nog levende personen beter beschermd doordat de informatie hen betreffende niet meer publiek toegankelijk is.
Daarentegen is een aantal voorzieningen niet meegekomen, zoals de verjaardagskalender. Mogelijk komt deze later...


Familie Leemans-Caudri

(9 oktober 2008)

Gonda Leemans is een kleindochter van Willem (Wiebes) Leemans en Josina Jacoba de Best. In oktober 2008 kreeg ik van Berend Maat aanvullende informatie over haar.Familie Tuitjer

(20 juli 2008)

Dank zij een bijdrage van Beke Tuitjer konden de gegevens over haar ouders Jan Tuitjer en Cornelia van Engen en haar oom Stienus Tuitjer aangevuld en verbeterd worden.Familie Reedijk - van den Bosch

(11 april 2008)

Anneke Leertouwer-Reedijk stuurde mij in februari een waardevolle aanvulling bij de familie van den Bosch en nieuwe fotos van Dirk Karel van den Bosch en Johanna Plonia Puts, hun dochter Johanna Plonia van den Bosch en haar echtgenoot, Dingeman Reedijk.


Naar de topAanvulling gezin Pieterse-van Paaschen

(15 oktober 2007)

Arjen Post stuurde mij een geboortenlijst van het gezin van Jacobus Johannes Pieterse en Maria Cornelia van Paaschen, waardoor de gegevens over dit gezin aangevuld konden worden.


Naar de topFotos van Aaltje Wilschut

(12 juni 2007)

Aaltje Wilschut (1854, Ridderkerk - 1934, Overschie) was een dochter van Arie Wilschut en Aagje Labrijn. Zij trouwde met Simon Carel Pieterse en zij kregen een zoon, onze grootvader Johannes Aart Pieterse. Dank zij Jan Wilschut hebben we nu ook een paar fotos van haar, die bewaard zijn gebleven in een fotoalbum van de familie Wolting-Wilschut en die hier met de vriendelijke toestemming van Sara Wolting-Wilschut zijn toegevoegd.


Naar de topKwartierstaat Dina van Delft

(23 mei 2007)

Dijna Maartense van Delft (1736-1822) was de vrouw van Dirk Janse Ligtermoet, een schipper uit Maassluis (1737-1789). Haar voorouders kende ik niet, maar in april 2007 kreeg ik een aardige mail van Berend Maat, waarbij hij mij een schitterende kwartierstaat van haar stuurde. Hiermee zijn er dertig direkte voorouders bijgekomen in onze kwartierstaat. Heel hartelijk dank! Een overzicht is te vinden in de stamboom van het gezin van Delft-Knegt, het gezin waarin Dina geboren is; of ook in de stamlijst van Jan van Delft, haar stamvader.


Naar de topAanvulling Gelling, Labrijn en Voorrips

(21 maart 2007)

Bram Janssen heeft mij in januari 2007 een uitgebreide aanvulling gestuurd. Dank zij zijn bijdrage zijn nu de takken Gelling, Labrijn en Verrips/Voorrips van veel nieuwe informatie voorzien, die rechtstreeks onze kwartierstaat aanvult.


Naar de topAanvulling Waterbolk

(8 december 2006)

Abel Huizinga heeft mij vriendelijk gewezen op de Website van D. Huizinga, waarin veel voor mij nieuwe gegevens stonden over de gezamenlijke voorouders van de families Huizinga en Waterbolk, overgenomen uit:
Het voor- en nageslacht van Hendrik Olferts Huizinga en Barbara Wristers Brugman door Abel T Huizinga, Sarnia (Ontario) Canada.
Terwijl ik bezig was deze gegevens te verwerken kreeg ik een email van Reiner de Vries met aanvullende informatie over de familie Waterbolk. Alle gegevens en enkele fotos zijn nu met dank in deze genealogie opgenomen. Een overzicht is te vinden in de (onvolledige) stamboom van de familie Hillenius-van Dongen of in de stamlijst van Hille-Waterbolk.


Naar de topComputer weg

(25 november 2006)

Mijn computer is gestolen en ik heb niet vaak genoeg een backup gemaakt, waardoor ik de bijdragen die Ruud van den Bosch en Rob Pijl me gestuurd hadden kwijt ben, evenals hun email adressen. Terwijl ik de gegevens net verwerkt had, maar nog niet op de server gezet. Neem graag even contact met me op via hans.pieterse@adinet.com.uy.


Naar de topKinderen van Jacobus Johannes Pieterse

(14 november 2006)

Door toeval werd ik binnen één maand tijd via twee verschillende wegen geattendeerd op twee kinderen van Jacobus Johannes Pieterse en Maria Cornelia van Paaschen, die niet in de genealogie stonden vermeld. Riaan Rijken had in een antiek topbureau uit de 18de eeuw een opschrift gevonden van een schrijnwerker, J.C. Pieterse, die in 1853 blijkbaar een reparatie had uitgevoerd. Was er een verband met onze familie? En jawel, het bleek te gaan om Johannes Cornelis, een zoon van Jacobus Johannes Pieterse. En in september attendeerde Arjen Post mij erop dat er een tak ontbrak in de genealogie, waarvan hijzelf afstamde: Pieter Pieterse, een andere zoon uit hetzelfde gezin. De informatie over het gezin Pieterse-van Paaschen is nu verder aangevuld, met hartelijke dank aan de twee bijdragers.


Naar de topStamreeks Karel de Grote

(4 augustus 2006)

In Wikipedia kun je illustraties vinden die in het publieke domein zijn, d.w.z. vrij gebruikt mogen worden. Ik heb er een aantal prenten uitgevist voor de stamlijn Karel de Grote - Floris II van Holland. Tegelijk vond ik een heel recent artikel over Floris II waarin de naam van zijn buitenechtelijke dochter als Hadewijch opgegeven staat. In de hoop dat die informatie gegrond is heb ik de naam met veel genoegen overgenomen. Zie de stamlijst Karel de Grote - Josien van den Bosch en de bijhorende genealogische paginas.

Opmerking: Ik heb geen enkele moeite gedaan om de uitvoerige en kleurrijke genealogische informatie die algemeen te vinden is over deze mogelijke voorouders weer te geven. Zie hiervoor (bijvoorbeeld) de opgegeven bronnen.


Naar de topFamilie Labrijn

(31 juli 2006)

Ik heb van Karin Wolterink een grote hoeveelheid nadere informatie gekregen over de familie Labrijn, afkomstig van Pieter Cornelis Labrijn (1870-1940), auteur van o.m. De oudste generatiën van het geslacht Labrijn in Nederland en van zijn schoonzoon W.H. van Tricht. Deze informatie is nu verwerkt in de stamlijst Jacques le Brit - Johan Pieterse en in de bijhorende genealogische paginas.


Naar de topFamilie Verhoef

(23 juli 2006)

Dankzij een bijdrage van Ben Blauw (van wie Hendrik Janszn Verhoef en Neeltje Jansdr Hasebroek via hun dochter Sara oudovergrootouders zijn, zeven generaties terug) is er informatie bijgekomen over de familie Verhoef-Hasebroek. Een goed startpunt is de stamboom van deze familie.


Naar de topFamilie Schild

(21 juli 2006)

Bij de Historische Vereniging Sliedrecht is er een heleboel informatie te vinden over de familie Schild. Conny de Jong heeft er de afstamming van Aagje Schild opgediept. Een overzicht is nu te vinden in de stamlijst van Aert Schild. Hiermee zijn er 10 nieuwe namen toegevoegd aan onze kwartierstaat.


Naar de topFotos van Guernsey

(12 juli 2006)

Op het eiland Guernsey heeft zich het leven van Jacques le Brit afgespeeld. Conny de Jong is er in het voorjaar van 2006 geweest en een paar van haar fotos zijn hier nu afgebeeld. Ook heeft zij in het archief van Guernsey de doopaantekening van zijn zoon Pierre le Brit gevonden.


Naar de topUiterlijk opgefrist

(16 juni 2006)

Toen ik enkele weken geleden overstapte op een andere Web browser (nl. Firefox in plaats van Explorer) merkte ik tot mijn ontsteltenis dat deze aanzienlijk anders omging met mijn (verouderde en rommelige) HTML code dan Explorer dat deed. Er moest iets gebeuren, ik ben weer gedoken in de HTML definities, heb de website een grote schoonmaakbeurt gegeven en voorzichtig een bescheiden dosis Javascript toegevoegd. Inmiddels zijn alle paginas voorzien van nieuwe code, en zijn ze hopelijk iets gebruiksvriendelijker geworden.

Opmerking (2009): tegenwoordig bekijk ik ook hoe de paginas er met Google Chrome uitzien. De moeilijkheid is dat deze laatste en Firefox vaak ongeveer gelijke resultaten geven, maar verschillend van Explorer; terwijl deze laatste het meest gebruikt wordt...


Naar de topWandeling door Atlantida

(11 mei 2006)

Aan de lijst van plaatsnamen is nu Atlantida toegevoegd, waar Rosario en ik nu wonen. Je kunt er in vier talen doorheen wandelen.

Opmerking (2009): ik heb hier voorlopig stiekem een link naar de oude website aangebracht. Graag niet verder vertellen :-)


Naar de topCorrectie bij de familie Hemmes

(8 mei 2006)

Erik Stam heeft me gewezen op een vergissing in de ouders van Matthias Andreas Hemmes. De fout is nu hersteld. Bedankt Erik!


Naar de topVoorouders van Marygje (Marrigje) Wil(d)schut

(1 februari 2006)

Op zoek naar voorouders van Marygje Wildschut kwam ik in januari 2006 terecht op de fraaie Website van de familie Klein-Daalmeijer, waar een uitgebreide genealogie van de familie Wilschut te vinden is. Ik was erg blij met deze gegevens, want er zijn niet minder dan dertig voorouders toegevoegd aan onze kwartierstaat! Ook de overige voor ons meest relevante gegevens zijn hier nu opgenomen. Een handig startpunt is de stamboom van de familie Wilschut-de Jong.


Naar de topVoornamenlijst

(18 sep 2005)

De lijst van voornamen is nu ook interactief : via de voornaam kom je nu ook rechtstreeks bij de gezochte persoon. De alfabetisering is naar voornamen, patroniem en achternaam, in die volgorde, zonder rekening te houden met de eventuele variaties of roepnamen die tussen haakjes staan aangegeven.


Naar de topStamlijst Bodding(ius)

(12 sep 2005)

Rene J. Roos was zo vriendelijk mij te wijzen op de Website van de familie Boddingius, waar een schat aan informatie te vinden is. Hierdoor kon de stamlijst Bodding-Pieterse worden opgesteld, is er een stamboom van de familie Pieterse-Verschuil bijgekomen, en zijn er zes nieuwe namen toegevoegd aan onze kwartierstaat.


Naar de topStamlijst Stolck

(22 aug 2005)

Een artikel dat in 1991 is verschenen in "Ons Voorgeslacht", het maandblad van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie, leverde een grote hoeveelheid informatie over de eerste generaties van de stamlijst Stolck-van den Bosch

.

Naar de topJohannis Aart Pieterse

(13 aug 2005)

Johannis Aart (Johan) Pieterse was een van de oprichters van de Nederlandse Newfoundlander Club en er is een prijs naar hem genoemd. Meer hierover op zijn pagina


Naar de topGezin van den Bosch - Morien

(6 aug 2005)

Naar aanleiding van een oude foto is een flinke hoeveelheid nieuwe informatie over het gezin van den Bosch - Morien te voorschijn gekomen.


Naar de topFamilie Breur - van Eijk

(29 juli 2005)

A.D. van Eijk heeft een uitgebreide genealogie verzameld, Genealogie van het geslacht van Eijk uit Overschie, Vlaardingen 2003, met een CD-ROM met illustraties. Een aantal gegevens uit dit omvangrijke werk zijn nu (29 juli 2005) aan dit overzicht toegevoegd; een goed beginpunt is de stamboom.


Naar de topFamilie Verschuijl

(26 juli 2005)

Nadere studie van het artikel Aanzet tot een genealogie Verschuijl in Van Zeeuwse Stam (2000) in Middelburg bracht nieuwe informatie aan het licht over deze familie uit Oostkapelle, die begint bij Jacob Hendrixe, met als toegift vier nieuwe namen in onze kwartierstaat.


Naar de topFamilie Serlé

(22 juli 2005)

In Middelburg heb ik opnieuw De Familie Serlé (Mr. W.C. Wenselaar) opgezocht en ontbrekende gegevens toegevoegd aan de informatie over Jacob, Cornelis Sr., Cornelis Jr. en Sijmon Serlé. Een samenvatting is te vinden in de betreffende stamlijst. Ook zijn de ouders van Helena Maatje Sohier tevoorschijn gekomen.


Naar de topFamilie van Zacharias Coenraads Pieterse

(21 juli 2005)

Bij de familie van Zacharias Coenraads Pieterse zijn nieuwe gegevens tevoorschijn gekomen voor zijn ooms Pieter Pieterse en Johannes Nederveen, zijn tantes Maria en Sara Nederveen, zijn grootmoeder Martina van Uije, en het huwelijk van zijn overgrootouders Zacharias Coenraads en Sara Dijkwel (zie ook de stamboom).


Naar de topSimon de Best

(20 juli 2005)

Bij het Gemeentearchief Rotterdam heb ik in april 2005 drie dochters en een tweede huwelijk van Simon de Best aangetroffen.


Naar de topKlaas Hinderksz Tuitjer

(18 juli 2005)

Bij het CBG is een serie microfiches te vinden over aan Groningen grenzende Duitse gemeentes, o.a. Bunde en Weener. Ik heb er in april 2005 de geboorte en mogelijk de ouders van Klaas Hinderksz Tuitjer gevonden.


Naar de topOverlijdensdata

(15 juli 2005)

In april 2005 hebben we bij het Gemeentearchief Rotterdam de overlijdensdata gevonden van Geertrui Cornelia Aardenhout, Simon de Best, Willem Simon de Best, Hermann Heinrich Breer, Amalie Josephina Gilles, Pietertje Post, Govert Voorrips en van Neeltje Voorrips .Naar de topJan Pieterse (Hollander)

(23 juni 2005)

In april 2005 hebben we de vader van onze stamvader Jan Pieterse (Hollander) gevonden in Ieper (België).


Naar de top